Adatkezelési tájékoztató


Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.. A Szkárossy Anna Ev Masszázs Műhely adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:.

Az Adatkezelő adatai: 

Egyéni vállalkozó neve: Szkárossy Anna  

Egyéni vállalkozó Székhely: 1141 Budapest, Szomolány utca 46b.

Weblap: www.masszazs-szkarossy-hu.webnode.hu

Kapcsolattartás: szkarossya@gmail.com

Telefon: +70-333-9744

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Szkárossy Anna EV 1141, Budapest, Szomolány utca 46b. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás..

1. Adakezelési céljaink: Masszázs nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük. Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz. Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítsuk. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) telefonszámára, e-mail címére időpontegyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám, e-mail cím megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

c) Marketing tevékenységünk céljából nyilvántartjuk az Ön e-mail címét, vagy sms-kampányainkhoz a telefonszámát. Jogalap Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenységünk céljából facebook oldalt is üzemeltetünk, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

d) Előfordulhat, hogy a masszázs miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. Ezt csak akkor tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk a) pont..3. Az adatkezelés időtartama.A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük.A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente töröljük. Visszatérő vendégeink esetében a kapcsolattartási adatokat a kapcsolat fennállásáig kezeljünk..

4. Érintetti jogok. A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk. 

Érintetti jogok:

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik; 

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy

h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen..

4 Jogorvoslati tájékoztatás Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható..

A tájékoztató elkészítésében segítséget nyújtott: Dataprotection.eu Kft.web: www.dataprotection.eufacebook: https://www.facebook,com/dataprotectioneue-mail: info@dataprotection.eu.

Szkárossy-Masszázs Műhely
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!